Μενού Κλείσιμο

Σύντομο ιστορικό του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο

Από το 1950, πολύ κοντά στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μόλις άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά το όνειρο της οικονομικής ενοποίησης των χωρών της Ευρώπης, παράλληλα με αυτές τις πολιτικές κινήσεις, δημιουργήθηκαν τα πρώτα ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, αποτέλεσμα μιας κίνησης πολιτών των χωρών που είχαν αρχίσει να συνδέονται οικονομικά.

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που ιδρύθηκε με σκοπό την εξάπλωση της ευρωπαϊκής ιδέας και την επικοινωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διαλόγου προς το σκοπό αυτό εντός της Ευρώπης και με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο ιδρύθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1999 και σήμερα αριθμεί 200 μέλη.