Μενού Κλείσιμο

Σκοποί του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο

Οι Σκοποί του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο είναι οι εξής:

  • Να συμβάλλει στην διάδοση της Ευρωπαϊκής ιδέας και να ενημερώνει τους πολίτες γύρω από τα θέματα της Ενωμένης Ευρώπης. Θέματα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά που τον ενδιαφέρουν και για τα οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα κεντρικά όργανα της Ε.Ε..
  • Να προβάλλει τις θέσεις των Κρατών Μελών σε επίπεδο πολιτών ώστε να μην ακούγονται αποκλειστικά και μόνον οι απόψεις της εκάστοτε Κυβέρνησης, γύρω από θέματα ευρωπαϊκού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος.Οι δύο αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται με την οργάνωση Διαλέξεων, Ημερίδων ειδικού περιεχομένου, Συνεδρίων, Σεμιναρίων κ.λ.π με τη δημιουργία δηλαδή ενός forum όπου ακούγεται η γνώμη του ειδικού επιστήμονα αλλά και του απλού πολίτη.
  • Να προωθεί τη γνωριμία και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Λαών της Ευρώπης την οποία προσπαθεί να επιτύχει με όλα τα Μέσα Επικοινωνίας και Πολιτισμού.Οι Καλές Τέχνες, η Λογοτεχνία, η Μουσική και οποιαδήποτε άλλη πνευματική ή καλλιτεχνική δημιουργία οφείλει να γίνεται γνωστή μεταξύ των πολιτών των ευρωπαϊκών χωρών ώστε να προωθείται και να στερεώνεται η αλληλοκατανόηση και η αλληλοεκτίμηση των Λαών.
  • Να τονώνει το ενδιαφέρον των πολιτών για τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά και τη γνώση της Ιστορίας και του Πολιτισμού τους μέσα από διαλέξεις, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, συναυλίες, εκδρομές, ταξίδια κ.λ.π έτσι ώστε να εκτιμηθεί ο πολιτιστικός πλούτος και η ιστορική συνέχεια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Σπίτι της Ευρώπης έχει παράλληλα αναπτύξει και το κοινωνικό του έργο επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στα προβλήματα των Ατόμων με Αναπηρία. Έχει υιοθετήσει από το 2001 το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου και εκτός των άλλων έχει δημιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας με τον A.I.G.S. ένα μεγάλο Βελγικό Διαπεριφερειακό Οργανισμό Καθοδήγησης και Υγείας ο οποίος θέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στη διάθεση των αναγκών της Δωδεκανήσου και έχει πραγματοποιήσει προτάσεις για επιμορφωτικές ανταλλαγές και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Τα Κράτη Μέλη και κυρίως οι Λαοί της Ευρώπης δεν πρέπει για κανένα λόγο να απολέσουν την εθνική τους ταυτότητα και τον τοπικό τους χαρακτήρα. Συγχρόνως όμως πρέπει να εξοικειωθούν με την ταυτότητα των άλλων Ευρωπαϊκών Λαών, να γνωρίσουν, να εκτιμήσουν και να δεχθούν τον πολιτισμό τους και να αναγνωρίσουν την αξία της διαφορετικότητας τους, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει μέσω των Πολιτικών Οργάνων που λειτουργούν σήμερα, αλλά μπορεί και πρέπει να επιδιωχθεί σε ένα επίπεδο πιο προσωπικό, σε ένα επίπεδο πολιτών.