Μενού Κλείσιμο

Καταστατικό

Το Καταστατικό του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, όπως αναθεωρήθηκε από την Γ.Σ. της 17ης Απριλίου 2018 και επικυρώθηκε από το Ειρηνοδικείο Ρόδου την 01 Νοεμβρίου 2018.

 

Άρθρο 1

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

  1. Υφίσταται Σωματείο μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία  «Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο». Η επωνυμία του Σωματείου μεταφράζεται αντίστοιχα σε όποια γλώσσα απαιτεί η διεθνής παρουσία του.
  2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Ρόδου, Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 30 & Βυζαντίου, Παλιά Πόλη.
  3. Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, είναι δυνατόν να ιδρύονται παραρτήματά του σε άλλες πόλεις και χώρες.
 

Άρθρο 2

Σφραγίδα – Έμβλημα

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα αποτελούμενη από 12 αστέρια σε κυκλική τοποθέτηση. Περιμετρικά του κύκλου, επίσης κυκλικά, αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου στα ελληνικά στο πάνω μέρος και μία διεθνής εκδοχή της στο κάτω μέρος, ανάλογα με τη χρήση στην οποία προορίζεται. Στο κέντρο του σχηματιζόμενου κύκλου μπορεί να απεικονίζεται παράσταση εμπνεόμενη από την ιστορία και την παράδοση της Ρόδου. Η παραπάνω παράσταση πρέπει να υπάρχει στην ιστοσελίδα, τα επιστολόχαρτα και κάθε άλλη επίσημη παρουσία του Σωματείου.

 

Άρθρο 3

Σκοπός του Σωματείου και Μέσα Επίτευξης 

  1. Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) η ανάπτυξη και διατήρηση των οικονομικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των πολιτών και ειδικότερα των νέων του Ευρύτερου Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού χώρου,

β) η προβολή, προώθηση και ανάπτυξη της Κοινής Ευρωπαϊκής Ταυτότητας και των ιδεών και αξιών που την διέπουν, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις διαρκείς διαβουλεύσεις και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη και των λοιπών διεθνών οργανισμών και κινημάτων που είναι αφιερωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση,

γ) η ανάπτυξη και διάδοση προγραμμάτων και δράσεων με σκοπό την ενεργοποίηση και την ένταξη εφήβων και νέων ενηλίκων, η επεξεργασία και υλοποίηση προγραμμάτων τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης και η ένταξη των πολιτών κάθε ηλικίας στην ψηφιακή ατζέντα.

δ) η προβολή και προώθηση της διαχρονικής ελληνικής συνδρομής και συμβολής στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, καθώς και η προβολή, προώθηση και διατήρηση της Ελληνικής Παράδοσης, ως αναπόσπαστου κομματιού του οράματος της Πολυπολιτισμικής Ευρώπης, όπως και κάθε άλλης αντίστοιχης παράδοσης, με εργαλεία την Πολιτιστική Διπλωματία και τον Διάλογο των Πολιτισμών,

ε) η προβολή, προώθηση, διατήρηση και ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που καθιστούν τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα διαχρονικά έναν τόπο ειρήνης, διαλόγου και ταυτόχρονης συνύπαρξης πολλαπλών πολιτισμών και παραδόσεων.

  1. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, το Σωματείο συνεργάζεται με άλλα σωματεία, εκπαιδευτικούς κι επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα, συμμετέχει σε δίκτυα και δευτεροβάθμιους σχηματισμούς που μοιράζονται μερικώς ή στο σύνολο τους σκοπούς του.
  2. Το Σωματείο διοργανώνει ή συνεργάζεται με άλλους φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, στη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδρομών, καθώς και στη χορήγηση υποτροφιών.

Το Σωματείο διατηρεί ιστοσελίδα, παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη, επιδιώκει τη συγκρότηση κάθε άλλης συλλογής υλικού, με τελικό σκοπό την ψηφιοποίησή του υλικού αυτού και τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό μέσω ψηφιακών κι επιγραμμικών μέσων, ώστε να διευκολύνει την πραγμάτωση του ανωτέρω σκοπού.

 
 
Για να δείτε το πλήρες Καταστατικό, πατήστε εδώ. Για να δείτε τον κατάλογο με τα ιδρυτικά μέλη, πατήστε εδώ.