Μενού Κλείσιμο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου για τρία χρόνια. Είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και την επικοινωνία του στην κοινωνία. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και διοργανώνει εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες και λοιπά, συνεργαζόμενο με τους φορείς, που είναι απαραίτητοι για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του. Τέτοιοι φορείς μπορεί να είναι οι τοπικές Αρχές, τα Υπουργεία και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή άλλες οργανώσεις και σύλλογοι.

Για την περίοδο 2020-2022 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σπιτιού έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Μιχαήλ Γ. Καβουκλής

Γραμματέας
Μαγδαληνή Τσουρδιού

Ταμίας
Σταύρος Χρυσοχός

Μέλη: (με αλφαβητική σειρά)

Μαρία-Ελίζα Θεοδώρου

Γεώργιος Μηνάς

Καλλιόπη Φιλιππάκη