Μενού Κλείσιμο

Χρηματοδότηση

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο είναι Μη Κυβερνητικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, με την νομική μορφή σωματείου προσώπων. Οι οικονομικοί πόροι για τη λειτουργία του προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές και την εθελοντική εργασία των μελών του και έκτακτες δωρεές.

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο δεν λαμβάνει απευθείας χρηματοδότηση για την λειτουργία του.

Για την υλοποίηση των δράσεων και των δραστηριοτήτων του δέχεται την συνδρομή και την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα που συνδράμουν είτε σε είδος (π.χ. παραχώρηση αιθουσών) είτε καλύπτοντας συγκεκριμένες δαπάνες της δράσης (π.χ. εκτυπώσεις).

Τέλος, μεμονωμένες δράσεις του ή συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις ενδέχεται να χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με αυστηρά κριτήρια και έλεγχο.

Θέλετε να ενισχύσετε την προσπάθειά μας; Γίνετε μέλος του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο