“Εβδομάδα Ευρώπης” – Ενημέρωση για την Ε.Ε. στα Σχολεία

Το Σπίτι της Ευρώπης από κοινού με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης “Europe Direct” της ΑΝ.ΔΩ και το Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών Ρόδου επισκέφθηκαν πέντε Δημοτικά Σχολεία και ένα Γυμνάσιο στην πόλη της Ρόδου και ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα μίλησε στα παιδιά και τους έκανε ερωτήσεις με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους γύρω … Περισσότερα“Εβδομάδα Ευρώπης” – Ενημέρωση για την Ε.Ε. στα Σχολεία