Εκκλησιασμός για τους Β’ Χαιρετισμούς

Εκκλησιασμός για τους Β´Χαιρετισμούς στο ορεινό χωριό Ελεούσα, 05/03/2004. Δείπνο νηστίσιμο σε τοπικό εστιατόριο.

Εκκλησιασμός για τους Γ’ Χαιρετισμούς

Εκκλησιασμός για τους Γ’ Χαιρετισμούς στο ορεινό χωριό Ελεούσα. Νηστίσιμο δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.

Ευρωπαϊκή βραδιά κυριών

Δείπνο στο ιστορικό Ξενοδοχείο των Ρόδων με συντροφιά πιάνου, στις 07/02/2001. Το καθένα από τα 15 τραπέζια που χρησιμοποιήθηκαν, διακοσμήθηκε με τα εθνικά χρώματα και τη σημαία ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε.