Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET

Στη Βόννη της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET. Συμμετείχε από τη Ρόδο η Γραμματέας του Σπιτιού και μέλος του Δ.Σ. της EUNET κ. Μαριλένα Σωκιανού και ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν η προετοιμασία της Γ.Σ. της EUNET τον Οκτώβριο 2010.

Συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET στη Γερμανία

Τέσσερις Συνεδριάσεις πραγματοποίησε το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET στη Γερμανία (δύο στη Βόννη, μια στο Μπαντ Μαρίενμπεργκ και μία στο Koeningswinter). Σε όλες τις παραπάνω συνεδριάσεις συμμετείχε το εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της EUNET κ. Μαριλένα Σωκιανού, Γραμματέας του Σπιτιού της Ρόδου.

2η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET στη Βόννη της Γερμανίας

Στη Βόννη της Γερμανίας συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. της EUNET πραγματοποιώντας την 2η συνεδρίαση μετά τις εκλογές στη Σλοβακία. Στην Συνεδρίαση συμμετείχε από τη Ρόδο το εκλεγέν σε 2η θητεία μέλος του Δ.Σ. της EUNET κ. Μαριλένα Σωκιανού, Γραμματέας του Σπιτιού της Ρόδου. Συζτήθηκαν πολλά θέματα που απασχολούν την EUNET.

Πρώτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας EUNET

Πρώτη Συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας EUNET στη Βόννη με συμμετοχή της Γραμματέως και νεοεκλεγμένου μέλους του Δ.Σ. κα Μαριλένα Σωκιανού.

Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας EUNET

Συμμετοχή στο 1ο Ιδρυτικό Συνέδριο της της νέας Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET στη Βόννη. Μας εκπροσώπησε η Πρόεδρος Μαριλένα Σωκιανού. Έγιναν σημαντικές επαφές και κατετέθη αίτησή μας να γίνουμε μέλη. Κατετέθη και το CD-Rom μας με την πλήρη καταγραφή των 30 πρώτων μας εκδηλώσεων.