Συμμετοχή σε Συνέδριο Νεολαίας «The New Europe»

Συμμετοχή του μέλους μας Μελίνας Koλιάδη στο International Seminar, 03/08-10/2005, σεμινάριο για νέους 18 μέχρι 30 ετών, στο Friuli (Venezia)της Ιταλίας, στο αντίστοιχο «Σπίτι» την Accademia Europeista.

Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας EUNET

Συμμετοχή στο 1ο Ιδρυτικό Συνέδριο της της νέας Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET στη Βόννη. Μας εκπροσώπησε η Πρόεδρος Μαριλένα Σωκιανού. Έγιναν σημαντικές επαφές και κατετέθη αίτησή μας να γίνουμε μέλη. Κατετέθη και το CD-Rom μας με την πλήρη καταγραφή των 30 πρώτων μας εκδηλώσεων.