Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες

Το Δ.Σ. του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο προσκαλεί, έπειτα από σχετική συνεδρίαση, τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2022 που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω Zoom, την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου, στις 18:00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Απολογισμός Πεπραγμένων 2020-2022
2. Οικονομικός Απολογισμός 2020-2022
3. Πόρισμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Αρχαιρεσίες μέσω του Συστήματος zeus.grnet.gr

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Οικονομική τακτοποίηση των μελών θα γίνεται μέχρι και την 12η Δεκεμβρίου 2022. Όσα μέλη επιθυμούν να τακτοποιηθούν οικονομικά, μπορούν να επικοινωνήσουν στο members@houseofeurope-rhodes.eu, για περισσότερες πληροφορίες.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχει κάθε ταμειακώς εντάξει τακτικό μέλος του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, που θα τακτοποιηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Δικαίωμα εκλογής στα όργανα του Σπιτιού, δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο (5 έως 7 μέλη), την Εξελεγκτική Επιτροπή (τρία μέλη) και το Πειθαρχικό Συμβούλιο (τρία μέλη), έχουν τα τακτικά μέλη του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, τα οποία θα υποβάλουν την υποψηφιότητά τους και έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά μέχρι την Δευτέρα 12/12/2022, στις 19:00. Δήλωση των υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με σχετικό αίτημα του υποψήφιου τακτικού μέλους που αποστέλλεται στο members@houseofeurope-rhodes.eu. Ο κατάλογος των υποψηφίων θα αναρτηθεί αντίστοιχα, πριν την διενέργεια των εκλογών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. και οι Αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση, με όσα μέλη θα είναι παρόντα.

 

UPDATE – 12/12/2022
Μετά από παραίνεση μελών ζητήθηκε η παράταση για οικονομική τακτοποίηση και υποβολή υποψηφιότητων για δύο ημέρες, αίτημα το οποίο και ικανοποιήθηκε.