Μενού Κλείσιμο

Cities 3.0: Διεθνές Forum για την “πόλη του μέλλοντος”

Το ελληνικό δίκτυο του Ιδρύματος Anna Lindh διοργανώνει, με τη συνεργασία του Δήμου Ιωαννίνων, το πρόγραμμα Cities 3.0 για τις «διαπολιτισμικές πόλεις», ως προοπτικής και προσέγγισης για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πραγματικότητας και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η Κοινωνία των Πολιτών, ο επιχειρηματικός κόσμος και ο ακαδημαϊκός χώρος, είναι κύριοι πυλώνες, η συνεργασία των οποίων μπορεί, και οφείλει, να συνεισφέρει στην ευημερία της «πόλης». Η δράση αυτή επιδιώκει να δώσει την δυνατότητα στους εκπροσώπους των φορέων αυτών να συζητήσουν για βασικά θέματα που αφορούν τις πόλεις, και να αναζητήσουν ένα επιχειρησιακό πλαίσιο συνεργασίας τους για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Η δράση θα υλοποιηθεί στα Γιάννενα, από τις 10 έως τις 13 Μαρτίου 2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@alfhellas.gr

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 στον σύνδεσμο https://forms.gle/SkkJD1B5CFg3croe7

*Η δράση είναι ανοιχτή προς το κοινό, για μέλη του δικτύου, για μη μέλη του δικτύου, μονάδες, φορείς ή εκπροσώπους φορέων.

*Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης ή εμβολιασμού που είναι σε ισχύ.