Μενού Κλείσιμο

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο προσκαλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021 που θα πραγματοποιηθεί online, μέσω Zoom Meetings, τηρώντας τους όρους καταπολέμησης της πανδημίας COVID19, το Σάββατο, 05 Φεβρουαρίου 2022, στις 12:00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Απολογισμός Πεπραγμένων 2021
2. Παρουσίαση προγραμματισμού για 2022
3. Προτάσεις μελών για δράσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Οικονομική τακτοποίηση των μελών θα γίνεται μέχρι και τις 11:00 την ημέρα της συνεδρίασης. Αυτοματοποιημένο προσωποποιημένο e-mail με τις οικονομικές υποχρεώσεις κάθε μέλους θα αποσταλεί μέχρι την Τετάρτη 26/01/2022. Όσα μέλη δεν λάβουν σχετικό e-mail και επιθυμούν να τακτοποιηθούν οικονομικά, μπορούν να επικοινωνήσουν στο members@houseofeurope-rhodes.eu, για περισσότερες πληροφορίες.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, δηλαδή σε περίπτωση που απουσιάζουν περισσότερα από τα μισά ταμειακώς εντάξει μέλη, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2022, με τον ίδιο τρόπο, στις 12:00, και με όσα μέλη θα είναι παρόντα.