Μενού Κλείσιμο

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο προσκαλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί online, μέσω Zoom Meetings, τηρώντας τους όρους καταπολέμησης της πανδημίας COVID19, τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Απολογισμός Πεπραγμένων 2020
2. Παρουσίαση προγραμματισμού για 2021
3. Προτάσεις μελών για δράσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Οικονομική τακτοποίηση των μελών θα γίνεται μέχρι και τις 14:00 την ημέρα της συνεδρίασης. Όσα μέλη επιθυμούν να τακτοποιηθούν οικονομικά, μπορούν να επικοινωνήσουν στο members@houseofeurope-rhodes.eu, για περισσότερες πληροφορίες.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, δηλαδή σε περίπτωση που απουσιάζουν περισσότερα από τα μισά ταμειακώς εντάξει μέλη, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020, με τον ίδιο τρόπο, στις 18:00, και με όσα μέλη θα είναι παρόντα.