Μενού Κλείσιμο

Συμμετοχή του Σπιτιού σε ερευνητικό πρόγραμμα για την κατάσταση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Μεσόγειο

Το Σπίτι της Ευρώπης ξανά στο κέντρο της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών!Το «Quo Vadis Euro-Med Civil Society», ενα καταπληκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που θα διερευνήσει την κατάσταση της Κοινωνίας των Πολιτών στην ευρύτερη ΕυρωΜεσόγειο, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Anna Lindh.
Το πρόγραμμα έχει επικεφαλής το Εθνικό Ίδρυμα για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών της Κροατίας και εταίρους, το Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kadir Has από την Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Μεσόγειο από την Ισπανία, και την Φωτόεσσα ΙΚΕ και το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο από την Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι να μελετήσει και αποτυπώσει τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή της ΕυρωΜεσογείου, ώστε η Κοινωνία των Πολιτών να συμβάλει στις διασυνοριακές πολιτιστικές σχέσεις, εστιάζοντας στον αυξημένο ρόλο των νέων και των change-makers στην Κοινωνία των Πολιτών.