Μενού Κλείσιμο

Συμμετοχή του Σπιτιού στο πρόγραμμα Erasmus+ “Together”

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ “TOGETHER” του Όμιλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης!
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητριών/τών και ακαδημαϊκού προσωπικού, με στόχο την ένταξη προσφύγων και μεταναστών, που χαίρουν διεθνούς προστασίας.
Κύρια παραδοτέα του προγράμματος TOGETHER θα είναι:
  • Ένας διαδραστικός χάρτης “καλωσορίσματος” που θα προσδιορίζει δράσεις ένταξης και ρυθμιστικά μέτρα εισαγωγής που έχουν αναληφθεί από τα πανεπιστήμια.
  • Ένα εκπαιδευτικό πακέτο επιμόρφωσης e-learning που θα βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους με στόχο να συμβάλλουν στην προώθηση της ένταξης των προσφύγων τόσο στο περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.
  • Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που θα απευθύνονται στο προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ικανότητάς τους να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για την ένταξη των προσφύγων στο πανεπιστήμιο.
Το TOGETHER υποστηρίζεται από σημαντικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων του προγράμματος ως Συνδεδεμένοι Εταίροι του Ομίλου: Ελιξ- Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, Athirma, Praxis Greece,Όμιλος για την UNESCO Σερρών και το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: https://together.pixel-online.org/index.php