Μενού Κλείσιμο

Ολοκληρώθηκε η μπροσούρα του πρόγραμματος Erasmus+ “Together”

Ολοκληρώθηκε η μπροσούρα του προγράμματος Erasmus+ “TOGETHER” του Όμιλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στο οποίο το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος.
Είναι διαθέσιμη εδώ: http://together.pixel-online.org/brochure.php σε διάφορες γλώσσες.