Μενού Κλείσιμο

Διάκριση για το πρόγραμμα Erasmus+ “READ IT – Active Citizens in Rural Areas”

Το Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NABIBB), η Γερμανική Υπηρεσία που διαχειρίζεται τα προγράμματα Erasmus+ για τις Στρατηγικές Συνεργασίες, συμπεριέλαβε το πρόγραμμα που συμμετείχε και το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, το READ IT Active Citizens in Rural Areas σαν μία από τις καλές πρακτικές για το 2019!
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από φορείς στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και την Ελλάδα. Μάλιστα μία από τις τέσσερις διεθνείς συναντήσεις του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, τον Απρίλιο του 2019, οπότε και οι 24 συμμετέχοντες περιηγήθηκαν σε χωριά, φορείς και επιχειρήσεις στο νησί της Ρόδου και επισκέφθηκαν το νησί της Τήλου, όπου κατέγραψαν παραδείγματα ανάπτυξης και καλών πρακτικών σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές.