Μενού Κλείσιμο

Ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σπιτιού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σάββατο, 05 Οκτωβρίου 2019

Τόπος: Αίθουσα Εκδηλώσεων Playcafe (Ίωνος Δραγούμη 21)

Ώρα: 17:00

 

Σήμερα, την 05 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Σαββάτο και ώρα 5:00 μ.μ., συνήλθαν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Playcafe επί της Ίωνος Δραγούμη 21, στη Ρόδο, σε ΈΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 02/10/2019 πρόσκλησης του Δ.Σ. κατά το άρθρο 7, παρ. 5, του Καταστατικού του, τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του, με θέματα:

  1. Επέκταση της θητείας των παρόντων Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, μέχρι τις 31/12/2019
  2. Ορισμός Εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων του Σπιτιού (Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή και Πειθαρχικό Συμβούλιο) εντός του Δεκεμβρίου για ανάληψη καθηκόντων από 01/01/2020.

Από τα ταμειακώς εντάξει για το 2019 25 μέλη παρόντα ήσαν τα κάτωθι 18 υπογεγραμμένα.

Πρόεδρος της Γ.Σ. εξελέγη δια βοής η κα Άννα Χαρίτου και Γραμματέας η κα Μαρία-Ελένη Σωκιανού.

Κατά τη συνεδρίαση πάρθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Επέκταση της θητείας των παρόντων Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, μέχρι τις 31/12/2019

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Δ.Σ., Μιχαήλ Καβουκλή, και βάσει των άρθρων 8, παρ. 2, και 19 του Καταστατικού, η Γ.Σ. ψήφισε ομόφωνα την επέκταση της θητείας του παρόντος Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής μέχρι τις 31/12/2019, με την υφιστάμενη σύσταση, όπως αυτή ορίστηκε με τη Συνεδρίαση Συγκρότησης σε Σώμα 191-29/09/2017. [..]

  1. Ορισμός Εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων του Σπιτιού

Η Γ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ., αποφάσισε ομόφωνα να οριστεί η Ετήσια ΕκλογοΑπολογιστική Συνέλευση για τις 08 Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το Καταστατικό. Η έναρξη της θητείας των νεοεκλεγέντων οργάνων ορίζεται για την 01 Ιανουαρίου 2020 με διάρκεια τριών ετών, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, περαιώθηκε η Γ.Σ..