Μενού Κλείσιμο

Στη Ρόδο το focal point του Ιδρύματος Anna Lindh για την Ανατολική Ελλάδα

Μέσα από μία εκλογική διαδικασία μεταξύ των μελών του Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh, ο Μιχάλης Καβουκλής, Πρόεδρος του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, αναδείχθηκε σε επικεφαλής του focal point του Δικτύου για την Ανατολική Ελλάδα, δηλαδή τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Η τριετής θητεία είναι η δεύτερη που αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Σπιτιού, καθώς είχε εκλεγεί ξανά στην ίδια θέση κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Κορυφαίες στιγμές της προηγούμενης θητείας υπήρξαν η συμμετοχή στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Διεθνές Forum του Ιδρύματος στη Μάλτα, το 2016,  και η διοργάνωση στη Ρόδο της Εθνικής Συνάντησης του Ελληνικού Δικτύου, το 2017. Παράλληλα, το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, στα πλαίσια του ρόλου του σαν Focal Point, συμμετείχε ή συνδιοργάνωσε διάφορες δράσεις στη Ρόδο και εκτός, με εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και πολλαπλούς ωφελούμενους, όπως το πρόγραμμα “Expressions in Dialogue” με εταίρους από Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Λίβανο, Αίγυπτο και Ιορδανία.

Σκοπός των επικεφαλής των Focal Points είναι να παρέχουν υποστήριξη στους συντονιστές του Ελληνικού Δικτύου και να βοηθούν στην υλοποίηση του έργου τους στις περιφέρειές τους. Στόχος είναι η στενότερη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικότερα είναι υπεύθυνοι, μεταξύ άλλων, για:

  • α) την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ελληνικού δικτύου
  • β) την επίβλεψη και την υποστήριξη των μελών των περιφερειών τους
  • γ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων με φορείς-μέλη των περιφερειών τους
  • δ) τη συνεργασία με ξένους και τοπικούς φορείς-μέλη του δικτύου Anna Lindh για χρηματοδοτούμενες δράσεις και προγράμματα των μελών των περιφερειών τους.
  • ε) τη διοργάνωση εθνικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων capacity building.
  • στ) τη προσέλκυση νέων μελών από τις περιφέρειές τους.
  • ζ) την εκπροσώπηση του δικτύου σε διεθνείς συναντήσεις.

Να σημειωθεί ότι η τοπική εκπροσώπηση στο Ελληνικό Δίκτυο είναι πλούσια με ποικίλους φορείς. Εκτός από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, στο Δίκτυο μετέχουν, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών, το Μεσαιωνικό Ρόδο, η Rhodes International Culture and Heritage Society, το Ωδείο Ρόδου «Καίτη Καστρουνή» και η Arte con Anima. Να σημειωθεί ότι καθοριστική για την ανάπτυξη του Δικτύου στη Ρόδο έχει υπάρξει η συμβολή της κας Αλίκης Μοσχή-Gauget, Προξένου της Γαλλίας στη Ρόδο και ιδρύτρια της Οργάνωσης FAM, η οποία έχει υπηρετήσει το Ίδρυμα, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, με πολλαπλές θέσεις και θητείες στα κορυφαία όργανά του.

Στο Ελληνικό Δίκτυο μετέχουν δεκάδες οργανώσεις, όπως το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου, με επικεφαλής το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και τις “Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων”.

Με την ευκαιρία της εκλογής του, ο κος Καβουκλής δήλωσε: “Με τιμά ιδιαίτερα η ανανέωση της εμπιστοσύνης των ενεργών μελών του Δικτύου της περιοχής στο πρόσωπό μου και στο Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο. Στόχος μας για τα επόμενα τρία χρόνια, είναι να καταφέρουμε να αυξήσουμε τη βάση των μελών μας, εντάσσοντας στο Δίκτυο ενεργούς φορείς που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και πνεύμα συνεργασίας από τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη, να μάθουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας προς εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος, εμπνεόμενοι από τη διαχρονική θέση της Ρόδου ως ενός σταυροδρομιού πολιτισμών και παράδειγμα διαπολιτισμικότητας, και να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά δράσεις του Ιδρύματος με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.”

Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Anna Lindh: Το Ίδρυμα είναι διεθνής οργανισμός που προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον διάλογο της κοινωνίας των πολιτών της Μεσογείου, καταπολεμώντας την έλλειψη εμπιστοσύνης και την πόλωση. Ιδρύθηκε το 2004, στα πλαίσια της διαδικασίας της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, με σκοπό να “επανεκκινήσει το διάλογο και να αποτρέψει τον κίνδυνο της σύγκρουσης των πολιτισμών”. Εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και διοικείται από προσωπικό που προέρχεται από 40 και πλέον χώρες. Το Ίδρυμα αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο φορέων της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τον Διαπολιτισμικό Διάλογο στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωμεσογείου, με πάνω από 4500 μέλη σε 42 χώρες.