Μενού Κλείσιμο

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση για το Πολιτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Προορισμού Ρόδου!

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση για το Πολιτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Προορισμού Ρόδου! Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πρωτοστατεί σε μία μοναδική προσπάθεια που μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον του ροδιακού τουρισμού. Μπείτε στη σελίδα https://www.destinationmanagementplan.gr/ fbclid=IwAR0pyd4Fd3Yi_qkVFEXshgvFvcsXfobYHZipZC7MuxDuGRmNZEaHCJpzvfs , ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και συμπληρώστε τα σχετικά ερωτηματολόγια! Η γνώμη μας μετράει!