Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων στο Τάλιν της Εσθονίας

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, στα πλαίσια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα “Expressions in Dialogue: Innovative youth work practices on refugee inclusion through Living Libraries”, μία στρατηγική συνεργασία ΚΑ2 που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για συμμετοχή στην πρώτη δράση του προγράμματος, που θα πραγματοποιηθεί 09-16 Φεβρουαρίου 2019, στο Τάλιν της Εσθονίας. Πρόκειται για εντατικό σεμινάριο τύπου train-the-trainers και στόχο έχει να καταρτίσει τους 20 συμμετέχοντες στη διαδικασία των Ζωντανών Βιβλιοθηκών ως καινοτόμων πρακτικών για εργασία με νέους για την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων.

Το πρόγραμμα αποτελεί τον δεύτερο κύκλο Expressions in Dialogue, που με μεγάλη επιτυχία είχε ολοκληρωθεί με την χρηματοδότηση του Ευρωμεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για τον Διάλογο των Πολιτισμών, και μεταξύ άλλων είχε ως αποτέλεσμα την κατάρτιση δύο ατόμων από τη Ρόδο στην μεθοδολογία Living Libraries και την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη Ρόδο τον Μάιο του 2017.

Μέσα από το πρόγραμμα δημιουργούνται ομάδες ανάπτυξης από τους συμμετέχοντες φορείς με στόχο τη διασπορά της μεθοδολογίας σε άτομα που ασχολούνται με τους νέους ενεργά και μάλιστα με νέους μετανάστες και πρόσφυγες ως προς την ομαλή τους ένταξη στην κοινωνία. Η μεθοδολογία βοηθά τόσο στην ένταξη των ίδιων των μεταναστών όσο και στην προετοιμασία και την ανεκτικότητα των κοινωνιών που υποδέχονται μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά και στο να εντάξουν άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες.

Σε στρατηγικό επίπεδο οι συνεργαζόμενοι φορείς ευελπιστούν στην ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου εκπαιδευτών και ατόμων εξειδικευμένων στη μεθοδολογία των Ζωντανών βιβλιοθηκών και την δημιουργία τοπικών ομάδων που θα λειτουργούν ως αναπαραγωγείς και εκπαιδευτές της διαδικασίας.

Η εναρκτήρια συνάντηση των διαχειριστών του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο 29-30 Σεπτεμβρίου 2018. Η πρώτη μεγάλη εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2019 στο Τάλιν της Εσθονίας, θα ακολουθήσει η δεύτερη συνάντηση των διαχειριστών του προγράμματος στη Ματζέντα της Ιταλίας, μία επιπλέον εκπαιδευτική συνάντηση τον Οκτώβριο του 2019 στη Βαρκελώνη και τέλος η καταληκτική συνάντηση του προγράμματος και πάλι στη Ρόδο, τον Φεβρουάριο του 2020.

Στο ενδιάμεσο, οι φορείς από πέντε χώρες (Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία) αναπτύσσουν τοπικές ομάδες και θα πραγματοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις στην περιοχή τους. Στόχος είναι η συλλογή των καλών πρακτικών και η δημιουργία μίας πλατφόρμας που θα ενημερώνει πλήρως για την μεθοδολογία κάθε ενδιαφερόμενο να την εφαρμόσει. Να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία των Ζωντανών Βιβλιοθηκών θέτει άτομα με διαφορετικές ιστορίες στη θέση «βιβλίων», και σε ένα οργανωμένο και ελεγχόμενο περιβάλλον, προσκαλεί «αναγνώστες» να διαβάσουν, να γνωρίσουν, να βιώσουν πραγματικές ιστορίες και εμπειρίες, καταρρίπτοντας έτσι στερεότυπα και προκαταλήψεις, με βασικά εφόδια την ανεκτικότητα και τον διαπολιτισμικό διάλογο.

 

Λεπτομέρειες για το πρώτο σεμινάριο “Capacity Building Seminar in Tallinn, Estonia”

Ημερομηνίες: 9-16 Φεβρουαρίου 2019 (πρώτη και τελευταία ημέρα αφιερωμένες στο ταξίδι)

Χαρακτηριστικά συμμετέχοντα

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για μία ομάδα είκοσι νέων ατόμων που εργάζονται σε θέματα νεότητας, ενσωμάτωση και ένταξη προσφύγων και μεταναστών, τοπικούς ενεργούς πολίτες και εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη κάποια εμπειρία σε εργασία σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εργαστούν σε αυτό το διαπολιτισμικό περιβάλλον και να αναπτύξουν αντίστοιχες στρατηγικές στους φορείς τους και τις τοπικές κοινότητες, καθώς στα πλαίσια του προγράμματος οι εθνικοί φορείς, και άρα οι εκπαιδευόμενοι, θα πρέπει να αναλάβουν την εκπαίδευση άλλων ατόμων στη μεθοδολογία των Ζωντανών Βιβλιοθηκών, αλλά και στη διενέργεια Ζωντανών Βιβλιοθηκών στην τοπική κοινότητά τους.

 

Διοργανωτής σεμιναρίου

Το σεμινάριο φιλοξενεί η Trajectorya, ένας μη κεδροσκοπικός, μη κομματικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και την μη τυπική εκπαίδευση σαν μέσα ενίσχυσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η Trajectorya παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικούς φορείς που εργάζονται με νέους, εκπαιδευτικούς και ενήλικες εκπαιδευόμενους. Περισσότερα στο: trajectorya.ee

 

Διαδικασία επιλογής

Οι συμμετέχοντες από Ελλάδα θα επιλεγούν από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, μέσα από τη διαδικασία ανοικτού καλέσματος αλλά και απευθείας προσκλήσεων, με σκοπό την τελική διαμόρφωση μίας ισορροπημένης ομάδας (φύλο, εμπειρίες, πολιτιστικό υπόβαθρο και οργανισμοί). Θα δοθεί προτεραιότητα σε συμμετέχοντες που προέρχονται από τις τάξεις των μελών του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο ή συνεργαζόμενων με αυτό φορέων. Εκτός Ρόδου άτομα μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη αντίστοιχων πρακτικών (διοργάνωση τοπικής ομάδας, εκπαίδευση άλλων ατόμων) στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος, όπως ορίζει το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, όντας εταίρος του προγράμματος. Η αποστολή θα έχει συνολικά μέγεθος 4 ατόμων.

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την κράτηση, αγορά και πληρωμή των αεροπορικών εισιτηρίων τους από και προς το Τάλιν. Το κόστος μεταφοράς αποζημιώνεται μέχρι και το ποσό των 360€ για ταξίδι από Ελλάδα. Το κόστος τοπικής μεταφοράς (από αεροδρόμιο προς ξενοδοχείο, ξενοδοχείο-χώρος εκπαίδευσης, κ.ο.κ.) βαρύνει τους συμμετέχοντες.
  • Η διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο και η διατροφή για τη διάρκεια του προγράμματος καλύπτεται από τους οργανωτές, με εξαίρεση τα γεύματα της ελεύθερης ημέρας, στις 13 Φεβρουαρίου.
  • Επιπλέον ημέρες δεν καλύπτονται από τους διοργανωτές.
  • Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να διενεργήσουν τουλάχιστον μία συνεδρία Ζωντανής Βιβλιοθήκης στη Ρόδο στο διάστημα Μάρτιος-Αύγουστος 2019, να συμμετέχουν ενεργά στην λειτουργία της τοπικής ομάδας στην οποία συμμετέχουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αποτελεσμάτικη εκπαίδευση και κατάρτιση τουλάχιστον άλλων τεσσάρων ατόμων έκαστος στη μεθοδολογία των Ζωντανών Βιβλιοθηκών, υπό την εποπτεία και σε συνεργασία με το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε ένα βιογραφικό σας (στα ελληνικά ή τα αγγλικά) στο kavuklis@houseofeurope-rhodes.eu το αργότερο μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2019, με τίτλο “Expressions in Dialogue CV”.