Μενού Κλείσιμο

Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου – ΑΝ.ΔΩ. και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τα στελέχη της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου – ΑΝ.ΔΩ. και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου.