Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για debaters

Το Ελληνικό Δίκτυο του Ιδρύματος Anna Lindh και το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, διοργανώνουν debate event στα πλαίσια του εμβληματικού προγράμματος του Ιδρύματος Anna Lindh, Young Mediterranean Voices. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της νεολαίας στη Μεσόγειο, με την εκπαίδευσή τους στην ικανότητα του debating και την ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα στο δημόσιο διάλογο, να προωθούν τον διάλογο μεταξύ Βορρά και Νότου αλλά και τα κοινά θέματα που απασχολούν την νεολαία και στις δύο πλευρές της Μεσογείου.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια δράση που πραγματοποιεί το Ιδρυμα Anna Lindh στην Ελλάδα, αποτελώντας απλώς το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη του προγράμματος αυτού και στην Ελλάδα, ήτοι στη σχετική εκπαίδευση εκπαιδευτών και debaters, στη δημιουργία σχετικών λεσχών και αντίστοιχων τοπικών και εθνικών διαγωνισμών, και στη συνέχεια συμμετοχή σε περιφερειακούς σχετικούς διαγωνισμούς και αντίστοιχων δράσεων. Η δράση πραγματοποιείται στα πλαίσια του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσομοίωσης Περιφερειακών Διεθνών Οργανισμών – RhodesMRC 2018, καθώς κατά τη διάρκειά του θα βρίσκονται στη Ρόδο αντιπροσωπείες από 13 σχολές και πανεπιστήμια.

Για τη δράση του Οκτωβρίου, αναζητούμε δύο άτομα τα οποία θα συμμετάσχουν στο debate που θα διοργανωθεί την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, ένα debate που θα αποτελείται από δύο μικτές ομάδες των δύο ατόμων, όπου κάθε ομάδα θα αποτελείται από ένα άτομο από την Ελλάδα και ένα άτομο από τον Αραβικό Κόσμο. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική ενώ το θέμα δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Τα δύο άτομα θα έχουν την ευκαιρία μιας σύντομης εκπαίδευσης στο μοτίβο που χρησιμοποιεί το Ίδρυμα Anna Lindh, η οποία έχει αναπτυχθεί από το British Council), που θα γίνει διαδικτυακά (webinars) και στη συνέχεια θα υπάρξουν συναντήσεις με τους έμπειρους συμπαίκτες τους από τον Νότο, τόσο διαδικτυακά, όσο και κατά την διάρκεια του RhodesMRC και πριν το debate.

Απαραίτητη η άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία και εξοικείωση με τη διαδικασία των debates ή και της ρητορικής, καθώς και η επικοινωνιακή δυνατότητα των αιτούντων και η γνώση του διεθνούς γίγνεσθαι. Αιτήσεις προσκαλούνται να υποβάλλουν και οι συμμετέχοντες στο RhodesMRC 2018, εφόσον δεσμευθούν ότι η συμμετοχή τους στη δράση δεν θα επηρεάσει αρνητικά την προετοιμασία και απόδοσή τους στο συνέδριο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 18-25 ετών και να βρίσκονται στη Ρόδο το διάστημα 10-12 Οκτωβρίου, 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικά και επιστολή έκφρασης ενδιαφέροντος στα αγγλικά έως και τη Δευτέρα 24/9, στην ακόλουθη διεύθυνση info@houseofeurope-rhodes.eu.