Μενού Κλείσιμο

Δεύτερη διεθνής συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ KA2 «READ IT – Active Citizens in Rural Areas»

Το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η 2η διεθνής συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ KA2 «READ IT – Active Citizens in Rural Areas», στο Ovanaker της Σουηδίας. Το Σπίτι μας συμμετείχε με τετραμελή αποστολή.