Μενού Κλείσιμο

Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του RhodesMRC 2018

Την Παρασκευή 24 Αυγούστου συνεδρίασε η Οργανωτική Επιτροπή του RhodesMRC, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου.