Μενού Κλείσιμο

Το RhodesMRC 2018 λαμβάνει την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ

Με μεγάλη τιμή ανακοινώνουμε ότι το Διεθνές Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακών Διεθνών Οργανισμών Ρόδου – RhodesMRC 2018 έλαβε την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του Οργανισμού ΒορειοΑτλαντικού Συμφώνου (NATO).

Η Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ εναρμονίζει όλες τις δράσεις δημόσιας διπλωματίας και συντονίζει της δράσεις επικοινωνίας σε όλο το ΝΑΤΟ. Ο γενικός στόχος των επικοινωνιακών δράσεων του ΝΑΤΟ είναι η προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στην καλύτερη γνώση του κοινού σε θέματα ασφάλειας και την προώθηση της δημόσιας συμμετοχής σε μία συνεχή διαδικασία συζήτησης για την ασφάλεια. Η εστίαση του διαλόγου σε θέματα του ΝΑΤΟ συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της γνώσης του κοινού για τους στόχους και τους σκοπούς της Συμμαχίας.

Ένας από τους στόχους της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας της ΒορειοΑτλαντικής Συμμαχίας είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και η κατανόηση του ΝΑΤΟ, των αξιών του, των πολιτικών και των δράσεών του, και η αύξηση του επιπέδου συζήτησης σε θέματα ειρήνης, ασφάλειας, και τα σχετικά με την άμυνα θέματα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Διεύθυνση διοργανώνει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος δράσεων δημόσιας διπλωματίας, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων πρότζεκτ εξωστρέφειας, που έχουν σχεδιαστεί για τη συμμετοχή του κοινού ανά τον κόσμο. Τα πρότζεκτ αυτά πρέπει να εστιάζουν στην υφιστάμενη ατζέντα του ΝΑΤΟ, όπως:

  • Η Άμυνα και ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε άμυνα και τις αμυντικές δυνατότητες),
  • Η προώθηση της σταθερότητας και των συνεργασιών του ΝΑΤΟ,
  • Η Άμυνα, αποτροπή και διάλογος (με κέντρο τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας),
  • Η Διατλαντική συνεργασία ασφάλειας και οι νέες προκλήσεις ασφάλειας.

Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ είναι ακόμη μία επιβεβαίωση του RhodesMRC, σαν μία μοναδική συνάθροιση των νέων του κόσμου, που προωθεί την περιφερειακή συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων του διαλόγου, της ασφάλειας και της σταθερότητας, και αναγνωρίζει την εκπαιδευτική αξία και επιρροή του συνεδρίου στο σύνολό του.

Το RhodesMRC 2018 λαμβάνει χώρα στη Ρόδο, 10-14 Οκτωβρίου 2018 για την Πανεπιστημιακή Έκδοση, και 8-11 Νοεμβρίου 2018 για την Λυκειακή Έκδοση. Το RhodesMRC συνδιοργανώνεται από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου, το Τμ. Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση – EUNET. Το συνέδριο τελεί ήδη υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου και των Πρεσβειών της Αυστρίας, της Ελβετίας, της Ισπανίας, της Κροατίας, του Μαυροβουνίου, της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας στην Αθήνα, ενώ η Λυκειακή του Έκδοση είναι αναγνωρισμένη ως δράση από το Υπουργείο Παιδείας.

Πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής στο www.rhodesmrc.org.