Μενού Κλείσιμο

Πρώτη διεθνής συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ KA2 «READ IT – Active Citizens in Rural Areas»

Πρώτη διεθνής συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ KA2 «READ IT – Active Citizens in Rural Areas» στο St. Germain, στο Παρίσι, της Γαλλίας. Στη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Μαρτίου, θα συμμετάσχει τετραμελής αποστολή. Το πρόγραμμα έχει στόχο την καταγραφή και ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ενεργοποίηση πολιτών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και διεξάγεται από φορείς από Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία και Σουηδία.