Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα READ IT – Ενεργοί πολίτες σε αγροτικές περιοχές

Το πρόγραμμα «READ IT – Ενεργοί πολίτες σε αγροτικές περιοχές», που υποστηρίζεται από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί συνεργασία οργανισμών που μετέχουν του Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση – European Network for Education and Training, e.V. – EUNET. Συμμετέχουν μέλη του δικτύου από την Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
● Αύξηση της κοινωνικής βιωσιμότητας των μικρών χωριών σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές.
● Ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων για την προώθηση της ενεργού πολιτειότητας στις εν λόγω περιοχές.
● Ενημέρωση των εμπλεκομένων για τις δυνατότητες ανταλλαγών.
● Διαμοιρασμός της συγκεντρωθείσης εμπειρίας, μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και τους εταίρους του.
● Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου με παραδείγματα από διαφορετικές χώρες που θα είναι διαθέσιμα και χρήσιμα σε ένα ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το READ IT είναι ένα διετές πρόγραμμα με τέσσερις διεθνείς συναντήσεις: στη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ελλάδα (Ρόδος), και την Πολωνία, με 24 συμμετέχοντες σε κάθε σεμινάριο, και αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία στην αποστάλλαξη νέων δεξιοτήτων και μεθόδων με στόχο τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και νέες συνεργασίες μεταξύ των αγροτικών περιοχών αυτών των κρατών. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει περαιτέρω ένα ψηφιακό εγχειρίδιο για εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο πρακτικών ανάπτυξης, δίνοντας αξία στην εργασία των εμπλεκομένων ενεργών πολιτών, εθελοντών και επαγγελματιών.

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα READ IT με στόχο την εκπροσώπηση των ελληνικών αγροτικών περιοχών αλλά κυρίως την ένταξη της νησιωτικότητας και των μικρών νησιών στην προσπάθεια και τα πιθανά οφέλη.

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο προσκαλεί ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο πρόγραμμα για τις συναντήσεις που θα γίνουν στη Γαλλία (Yvelines, 22-24 Μαρτίου 2018) και Σουηδία (Glantan, Galveborg, 20-22 Σεπτεμβρίου 2018).

Χρήσιμες πληροφορίες:

  • Ιδανικοί/ες υποψήφιοι/ες είναι: 1. ενεργοί πολίτες που διαμένουν μόνιμα σε μικρές τοπικές κοινωνίες, χωριά ή νησιά, που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη της περιοχής τους, προωθούν την καινοτομία, αναπτύσσουν νέες ή εναλλακτικές για τον τόπο τους μορφές επιχειρηματικότητας, προωθούν την εξωστρέφεια των τοπικών κοινωνιών τους. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νέους και νέες που “έπεστρεψαν” ή μετακόμισαν στο χωριό ή το νησί, μετά από σπουδές ή αναζήτηση εργασίας αλλού, και αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. 2. ενεργοί πολίτες που δεν διαμένουν μόνιμα στο χωριό ή το μικρό νησί, αλλά δραστηριοποιούνται για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας τους σε εθελοντική βάση. 3. Αιρετοί αγροτικών και νησιωτικών κοινοτήτων που ασχολούνται ευρύτερα με την ανάπτυξη, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι φορέων και λοιποί υπεύθυνοι προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικών περιοχών και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές.
  • Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μπορούν να εργαστούν άνετα σε αγγλόφωνο περιβάλλον (γραπτά και προφορικά), και να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.
  • Προτεραιότητα θα δοθεί με την ακόλουθη σειρά: 1. σε μέλη και φίλους του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, 2. σε μέλη και φίλους συνεργαζόμενων με το Σπίτι φορέων, 3. σε κάτοικους της Δωδεκανήσου, 4. σε κάτοικους των Κυκλάδων, 5. σε κάτοικους των υπόλοιπων νησιωτικών περιοχών, της Κρήτης και των αγροτικών και επαρχιακών περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδος, 5. σε κάτοικους των μεγάλων αστικών κέντρων.
  • Μέσα από την ανοικτή πρόσκληση θα συμπληρωθούν μέχρι τρεις θέσεις για κάθε σεμινάριο, κατόπιν κρίσης του Δ.Σ. του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο.
  • Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια τρεις-τέσσερις ημέρες (μαζί με το ταξίδι). Καλύπτονται τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και διατροφής μέχρι και το 100%, ανάλογα το τελικό κόστος.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να αποστείλουν προς το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο σύντομο βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (max. μία σελίδα), όπου θα περιγράφουν τους λόγους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και ποια θα είναι η συνεισφορά τους σε αυτό, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.

Ερωτήσεις και αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, απευθύνονται στον υπεύθυνο του προγράμματος, κο Μιχάλη Καβουκλή, στο kavuklis@houseofeurope-rhodes.eu.