Μενού Κλείσιμο

Βράβευση της Μαριλένας Σωκιανού – Συνεχίζεται η παρουσία του Σπιτιού στη Διοίκηση της EUNET

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση και Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση – EUNET συμμετείχε τετραμελής αποστολή από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Μιχάλης Καβουκλής, η Επίτιμη Πρόεδρος του Σπιτιού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EUNET, Μαριλένα Σωκιανού και τα μέλη του Δ.Σ. του Σπιτιού, Μαρία-Ελίζα Θεοδώρου και Γεώργιος Μηνάς.

Η Γ.Σ. και το συνέδριο της EUNET πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στις 19 με 22 Οκτωβρίου 2017 και μεταξύ άλλων περιελάμβανε τις εργασίες των εργαστηρίων του δικτύου αλλά και αρχαιρεσίες.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της EUNET, κος Richard Stock, βράβευσε την Ιδρυτική και Επίτιμη Προέδρο του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο και απερχόμενο μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου, κα Μαριλένα Σωκιανού, για τα δέκα χρόνια προσφοράς της για μια Ενωμένη Ευρώπη! Η κα Σωκιανού θήτευσε στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 2007 έως και 2017, υπηρετώντας και ως μέλος αλλά και ως εκλεγμένη Αντιπρόεδρός του. Αντίστοιχες βραβεύσεις έλαβαν και τα άλλα δύο αποχωρήσαντα μέλη του Δ.Σ. Hanns Christhard Eichhorst και Wolfgang Forthofer.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. το Δίκτυο μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, καλωσορίζοντας νέα μέλη, φθάνοντας πλέον τα 78 μέλη σε 25 χώρες της Ευρώπης. Στις εκλογές που ακολούθησαν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος του Δ.Σ. αναδείχθηκε ο Πρόεδρος του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, Μιχάλης Καβουκλής, διατηρώντας την εκπροσώπηση της Ρόδου, της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Νότου, στο επταμελές όργανο διοίκησης, ενός από τους σημαντικότερους φορείς προώθησης της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, ο οποίος συμμετέχει ως παρατηρητής σε διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, και συμμετέχει στις κεντρικές αξιολογήσεις και αναμορφώσεις προγραμμάτων όπως το Erasmus+. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της EUNET είναι:

Πρόεδρος: Richard Stock, Scy-Chazelles, Γαλλία
1ος Αντιπρόεδρος (Ταμίας): Christian Höfer, Bonn, Γερμανία
2η Αντιπρόεδρος: Lana Mayer, Vukovar, Κροατία
3ος Αντιπρόεδρος: Kamil Sládek, Bratislava, Σλοβακία
4ος Αντιπρόεδρος: Karsten Lucke, Bad Marienberg, Γερμανία
Μέλος: Μιχάλης Καβουκλής, Ρόδος, Ελλάδα
Μέλος: Sanna Eliasson, Gävleborg, Σουηδία

Παράλληλα, στη Βουδαπέστη συνεδρίασε για πρώτη φορά το συντονιστικό όργανο της δράσεις READ IT – Active citizens in rural areas, στην οποία συμμετέχουν φορείς από έξι χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Πολωνία, Κάτω Χώρες και Ελλάδα (μέσω του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο) και σκοπό έχει την ανάδειξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών από άτομα που ζούν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και η ενίσχυση σε αυτές τις περιοχές της ανάπτυξης και βιωσιμότητάς τους. Σημαντική η συμβολή του Σπιτιού στο συγκεκριμένο έργο, καθώς προωθεί την διάσταση της νησιωτικότητας στους στόχους του προγράμματος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Erasmus+, περιλαμβάνει τέσσερις διεθνείς συναντήσεις (Γαλλία, Σουηδία, Ελλάδα / Ρόδο και Πολωνία) και διάφορες τοπικές ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Σημαντική ήταν η συμμετοχή και σε άλλα εργαστήρια του συνεδρίου, με νέες συνεργασίες να προκύπτουν, που θα αποφέρουν σύντομα υλικό και στα ελληνικά, π.χ. στον χώρο του e-Twinning.