Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο στην Εσθονία: Expression in Dialogue

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο συμμετέχει ως εθνικός συνεργάτης στο πρόγραμμα του Ιδρύματος Anna Lindh «Expressions in Dialogue» στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιηθεί εντατικό σεμινάριο επιμόρφωσης για την διενέργεια Ζωντανών Βιβλιοθηκών στον Ευρω-Μεσογειακό χώρο. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Τάλιν της Εσθονίας, 19-26 Φεβρουαρίου 2017.

Το πρόγραμμα εν συντομία

Το πρόγραμμα “Expressions in Dialogue” στοχεύει στον διαπολιτισμικό διάλογο και την αποδόμηση των προκαταλήψεων μέσα από την εφαρμογή δράσεων Ζωντανών Βιβλιοθηκών. Αυτές οι δράσεις ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και τη συζήτηση, φέρνοντας τις τοπικές κοινωνίες κοντά, μέσα από το τοπικού χαρακτήρα περιεχόμενο που έχουν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, μία ομάδα “σπορέων” από τις κοινότητες της Ευρω-Μεσογείου θα εκπαιδευθούν για να μπορούν να αναλύσουν τις προκλήσεις του σημαίνοντος διαπολιτισμικού διαλόγου και να αναπτύξουν ικανότητες σχετικά με τις Ζωντανές Βιβλιοθήκες, βάσει των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πολιτών.

Το πρόγραμμα “Expressions in Dialogue” θα εκπαιδεύσει νέους ηγέτες, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές στην εφαρμογή τέτοιων Ζωντανών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο τοπικών κοινωνιών, σαν ένα εργαλείο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου στον ευρύτερο Ευρω-Μεσογειακό Χώρο.

 

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Η κύρια δράση σχεδιάζεται στην ανάπτυξη των σχετικών ικανοτήτων μέσα από ένα εντατικό επιμορφωτικό σεμινάριο που θα γίνει στην Εσθονία με θέμα την εκπαίδευση πάνω στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών και τις Ζωντανές Βιβλιοθήκες. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Τάλιν της Εσθονίας, από τις 19 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2017 (ημερομηνίες άφιξης/αναχώρησης). Μέσα από το σεμινάριο, δύο εκπρόσωποι κάθε εθνικού οργανισμού (ή των συνεργατών του) θα εκπαιδευθούν σε διαπολιτισμικές δεξιότητες και τη μέθοδο των Ζωντανών Βιβλιοθηκών.

Στη συνέχεια θα πρέπει να διενεργήσουν, σε συνεργασία με τον εθνικό φορέα, τουλάχιστον μία δράση Ζωντανών Βιβλιοθηκών μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2017, με έμφαση στην διαπολιτισμική ιδιότητα του πολίτη.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2017 με την τελική συνάντηση των Συντονιστών και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων στην Ιορδανία.

 

Χαρακτηριστικά συμμετέχοντα

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για μία ομάδα είκοσι νέων ηγετών, ατόμων που εργάζονται σε θέματα νεότητα, τοπικούς ενεργούς πολίτες και εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη κάποια εμπειρία σε εργασία σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο. Άτομα από Εσθονία, Ιορδανία, Ελλάδα, Λίβανο, Ιταλία, Καταλονία, Τουρκία και Αίγυπτο θα συμμετάσχουν, εξασφαλίζονται μία ευρύτερη Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή διάσταση και την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών από εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες στην προσέγγιση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εργαστούν σε αυτό το διαπολιτισμικό περιβάλλον και να αναπτύξουν αντίστοιχες στρατηγικές στους φορείς τους και τις τοπικές κοινότητες, καθώς στα πλαίσια του προγράμματος οι εθνικοί φορείς θα πρέπει να διενεργήσουν Ζωντανές Βιβλιοθήκες στην τοπική κοινότητά τους.

 

Διοργανωτής σεμιναρίου

Το σεμινάριο φιλοξενεί η Trajectorya, ένας μη κεδροσκοπικός, μη κομματικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και την μη τυπική εκπαίδευση σαν μέσα ενίσχυσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η Trajectorya παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικούς φορείς που εργάζονται με νέους, εκπαιδευτικούς και ενήλικες εκπαιδευόμενους. Περισσότερα στο: trajectorya.ee

 

Διαδικασία επιλογής
Οι συμμετέχοντες από Ελλάδα θα επιλεγούν από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, με σκοπό την τελική διαμόρφωση μίας ισορροπημένης ομάδας (φύλο, εμπειρίες, πολιτιστικό υπόβαθρο και οργανισμοί). Θα δοθεί προτεραιότητα σε συμμετέχοντες που προέρχονται από τις τάξεις των μελών του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο ή συνεργαζόμενων με αυτό φορέων. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι δύο.

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την κράτηση, αγορά και πληρωμή των αεροπορικών εισιτηρίων τους από και προς το Τάλιν. Το πρόγραμμα καλύπτει το 70% του αεροπορικού εισιτηρίου και δημόσιων συγκοινωνιών (τρένου, λεωφορείου) για συνολικό κόστος 300€, δηλ. μέχρι 210€. Μόνο συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το σύνολο του προγράμματος δικαιούνται αποζημίωσης.
  • Η διαμονή και η διατροφή για τη διάρκεια του προγράμματος καλύπτεται από τους οργανωτές.
  • Το πρόγραμμα έχει ένα κόστος συμμετοχής 35€.
  • Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να διενεργήσουν τουλάχιστον μία συνεδρία Ζωντανής Βιβλιοθήκης στη Ρόδο στο διάστημα Μάρτιος-Αύγουστος 2017.

Για αιτήσεις συμμετοχής: κατεβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής και αποστείλετέ τη σε μορφή .doc ή .docx (Word) στο kavuklis@houseofeurope-rhodes.eu το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της 5ης Ιανουαρίου 2017.