Μενού Κλείσιμο

Όραμα για το 2016 και μετά!

Εξωστρέφεια!

Με εντονότερη επαφή με τα διεθνή μας δίκτυα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση – EUNET και τη ενεργό συμμετοχή μας, και ως focal point για Αιγαίο-Κρήτη, του Εθνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh, σκοπός είναι να δημιουργήσουμε projects που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια του Σπιτιού και της Ρόδου και θα δώσουν ευκαιρίες δικτύωσης και συμμετοχής σε νέους και νέες τόσο από τη Ρόδο, όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα και Ευρώπη.

Νέα δομή! Περισσότερη συμμετοχή!

Με μία νέα δομή και την αναδιοργάνωση των Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο επιθυμεί να φέρει κοντά όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο που μοιράζεται τους σκοπούς και το όραμά του. Οι Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του Σπιτιού, αλλά και σε όλους τους φίλους και φίλες του. Αναλυτικότερα αυτές είναι:

  1. Επιτροπή Νέων. Η Επιτροπή Νέων είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προγραμμάτων και δράσεων του Σωματείου που αφορούν παιδιά και νέους.
  2. Επιστημονική Επιτροπή. Η Επιστημονική Επιτροπή του Σωματείου επικουρεί το Δ.Σ. στην επιστημονική τεκμηρίωση των δράσεών του, με εισηγήσεις για α) τη θεματολογία, β) τους ομιλητές γ) τη δομή, δ) ή όποιο άλλο θέμα τους ζητηθεί. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή ανώτερου τίτλου σπουδών.
  3. Επιτροπή Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας. Έχει την ευθύνη καταγραφής των δράσεων του Σωματείου, ενημέρωσης και διαχείρισης της ιστοσελίδας του και των καναλιών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιμελείται τα έντυπα και προωθητικά υλικά του Σωματείου και γενικά τη δημόσια εικόνα του Σωματείου.
  4. Επιτροπή Δικτύωσης, Διεθνών Δράσεων και Προγραμμάτων. Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προγραμμάτων και δράσεων, τις οποίες διοργανώνει το Σωματείο ή στις οποίες το Σωματείο συμμετέχει ως εταίρος, για την ομαλή συμμετοχή του Σωματείου σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις και δίκτυα και για τη σύναψη και διατήρηση σχέσεων του Σωματείου με αντίστοιχους φορείς και οργανώσεις του εξωτερικού.
  5. Επιτροπή Εξωστρέφειας και Δημοσίων Σχέσεων. Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των σχέσεων του Σωματείου με άλλους αντίστοιχους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  6. Επιτροπή Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Εξεύρεσης Πόρων. Είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση των πόρων που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, των δράσεων που αναλαμβάνει και τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων προς αυτό τον σκοπό.
  7. Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου Προσομοίωσης Περιφερειακών Διεθνών Οργανισμών (Rhodes Model Regional Co-operation – RhodesMRC).
  8. Ομάδα Εθελοντών. Είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση και διαχείριση των εθελοντών, μελών ή φίλων του Σωματείου, την κατανομή τους ανάλογα τις ικανότητες και τη διαθεσιμότητά τους, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τις δράσεις του Σωματείου.
  9. Ομάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς και την επαφή του Σωματείου με τα τοπικά σχολεία όλων των βαθμίδων για την προώθηση των σκοπών του.
  10. Ομάδα Σύνδεσης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξης και εμβάθυνση των σχέσεων με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την διαχείριση κοινών δράσεων και τις σχέσεις με την τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα.

Νέα Πνοή στην Στέγη του Σπιτιού!

Στόχος μας για το 2016 είναι σε συνεργασία με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς να μπορέσουμε να επισκευάσουμε την Στέγη του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, στη Μεσαιωνική Πόλη (μόνωση στέγης και κουφωμάτων, έλεγχος/επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, συντήρηση βοτσαλωτού πατώματος, αγορά σύγχρονου εξοπλισμού).

Η ήπια ανακαίνισή μας, στόχο έχει την δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου χώρου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, στρατηγικά τοποθετημένου στις πύλες εισόδου/εξόδου των τουριστών, ο οποίος θα φιλοξενεί μόνιμα έκθεση με γενικό τίτλο «Ρόδος και Ευρώπη: δρόμοι παράλληλοι» με ομάδα στόχο τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες της Ρόδου που περνάνε μπροστά από το Σπίτι, αλλά και ταυτόχρονα να λειτουργεί σαν χώρος για σεμινάρια 20-30 ατόμων, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 40-60 ατόμων, να διαθέτει αναγνωστήριο με το αρχείο του Σπιτιού και μία μικρή βιβλιοθήκη αφιερωμένη σε ευρωπαϊκά θέματα. Και το σημαντικότερο, ο χώρος να δημιουργεί μία γόνιμη εναλλακτική φιλοξενίας, όχι μόνο για τις εκδηλώσεις του Σπιτιού, αλλά και για κάθε άλλο σύλλογο ή φορέα που θέλει να τα χρησιμοποιήσει.

 

Υποστηρίξτε το έργο μας! Γίνετε μέλος μας!