Μενού Κλείσιμο

Μοναδική διάκριση για το RhodesMRC 2015 από το Συμβούλιο της Ευρώπης

rhodesmrc2015_posterv2Το Διεθνές Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακών Διεθνών Οργανισμών RhodesMRC 2015 που διοργανώνει το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση – EUNET, έπειτα από σχετικό ανεξάρτητο αίτημα της Οργανωτικής Επιτροπής, έλαβε μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που μπορεί να λάβει μία διοργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο: την Αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κου Thorbjørn Jagland, είναι μη-υλική υποστήριξη που χορηγείται σε μη-κερδοσκοπικές δράσεις που έχουν ξεκάθαρα Ευρωπαϊκή διάσταση και συνάδουν με τους σκοπούς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ένας μικρός αριθμός δράσεων λαμβάνει την τιμητική αυτή διάκριση κάθε χρόνο. Η διάκριση δεν ενέχει οικονομική διάσταση, καθώς ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν προβλέπει σχετικά.

Ειδικότερα, η Αιγίδα του Γενικού Γραμματέα δόθηκε στο RhodesMRC 2015 «για το ρόλο του στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και την εκπαίδευση νέων ανθρώπων στην διαπραγμάτευση, τη λήψη αποφάσεων και την προσομοίωση των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Υπενθυμίζουμε ότι το RhodesMRC 2015, ένα συνέδριο προσομοίωσης μοναδικό στο είδος του, καθώς προσομοιώνει αποκλειστικά περιφερειακούς διεθνείς οργανισμούς, θα πραγματοποιηθεί 14-18 Οκτωβρίου 2015, και αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 170 φοιτητές Πανεπιστήμιου και περισσότερους από 40 μαθητές Λυκείου από την Ελλάδα, χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, τριπλασιάζοντας τις περσινές συμμετοχές, ήδη πέντε μήνες πριν την υλοποίησή του. Θα προσομοιωθούν για το μεν πανεπιστημιακό μοντέλο ο Οργανισμός για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη, ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία στον Εύξεινο Πόντο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και για πρώτη φορά μία Σύνοδος για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή και το Συμβούλιο Ευρω-Ατλαντικής Συνεργασίας του ΝΑΤΟ, ενώ για το λυκειακό μοντέλο θα προσομοιωθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τόσο η πανεπιστημιακή όσο και η λυκειακή προσομοίωση εποπτεύεται από Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζουν καθηγητές και ερευνητές από τα σημαντικότερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, Κέντρα Μελετών και Ινστιτούτα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι αιτήσεις σε πανεπιστημιακό επίπεδο έχουν ήδη ξεκινήσει με οργανωμένες αποστολές από επτά ελληνικά ΑΕΙ και πολλούς μεμονωμένους συμμετέχοντες, ενώ λύκεια στη Ρόδο και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ήδη ετοιμάζουν αποστολές συμμετοχής στο μοναδικό αυτό συνέδριο. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο: www.rhodesmrc.org


Λίγα λόγια για το Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1948 και αποτελεί τον πρωτοπόρο οργανισμό στη Γηραιά Ήπειρο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει 47 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 28 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι μέρη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μία συνθήκης που σχεδιάστηκε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εποπτεύει την εφαρμογή της Σύμβασης στα κράτη μέλη. Ακόμη και ιδιώτες μπορούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο στο Στρασβούργο, εφόσον έχουν εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα της χώρας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να υπογράψει και αυτή την ΕΣΔΑ, δημιουργώντας έτσι ένα κοινό Ευρωπαϊκό νομικό χώρο για 820 εκατομμύρια πολίτες.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσα από συντονισμένες δράσεις και τα ποικίλα όργανά του, είναι βασικός παράγοντας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη μάχη κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων, την υποστήριξη της ελευθερίας του λόγου, την προώθηση της ισότητας των φύλων, της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, την υπεράσπιση της πολιτισμικής διαφορετικότητας, την επιτήρησης εκλογικών αναμετρήσεων, την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία, την ποιότητα των φαρμάκων και των υπηρεσιών υγείας.

Τέλος, το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρώτο υλοποίησε κομμάτια της κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας υιοθετώντας το 1955, την μπλε σημαία με τον κύκλο με τα δώδεκα χρυσά αστέρια σαν την Ευρωπαϊκή Σημαία, και το 1972 την Ωδή στη Χαρά του Beethoven σαν τον Ύμνο της Ευρώπης.


Λίγα λόγια για τον Γενικό Γραμματέα, κο Thorbjørn Jagland

Ο κος Thorbjørn Jagland είναι ο 13ος Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα είναι η στρατηγική διαχείριση του Οργανισμού. Ο κος Jagland εξελέγη πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2009 για πέντε χρόνια και επανεξελέγη τον Ιούνιο του 2014 για μία δεύτερη πενταετή θητεία. Είναι ο πρώτος Γενικός Γραμματέας που επανεκλέγεται.

Ο Thorbjørn Jagland είναι πρώην Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, πρώην Πρόεδρος του Νορβηγικού Κοινοβουλίου και μέλος της Νορβηγικής Επιτροπής των Βραβείων Nobel, που είναι αρμόδια για την απονομή των Nobel Ειρήνης.