Μενού Κλείσιμο

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2015

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σπιτιού της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε, με την πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει μελών του να είναι παρόντα, στα γραφεία του στην Οδό Εβραίων Μαρτύρων 30 & Βυζαντίου (Μεσαιωνική Πόλη), την Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2015, στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το καταστατικό και δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αρχαιρεσίες, Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης διατέλεσαν ο Πρόεδρος και το μέλος του Δ.Σ., Μιχάλης Καβουκλής και Μαγδαληνή Τσουρδιού, αντίστοιχα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Απολογισμός 2014 – Εγκρίθηκε ομόφωνα
 2. Οικονομικός Απολογισμός 2014 – Εγκρίθηκε ομόφωνα
 3. Πόρισμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής: Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, συνεδρίασε στις 31/01/2015 με σκοπό τον έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων της περιόδου 10/02 – 31/12/2014. Παρόντα ήταν τα μέλη της Κατερίνα Χατζηχριστοδούλου και Μιχαήλ Πανόγλου. Η κ. Μαρία Τσαγκάρη δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω οξείας φαρυγγίτιδας. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μετά από έλεγχο των καταχωρήσεων στο βιβλίο Ταμείου και έλεγχο των σχετικών παραστατικών τα βρήκε όλα εντάξει.
 4. Τροποποίηση αριθμού μελών του Δ.Σ. (βάσει του άρθρου 12, παρ. 8 του Καταστατικού).
  Ιστορικό: Η Κατερίνα Σταματελοπούλου, εκλεγείσα στη θέση της Γραμματέως του Δ.Σ. υπέβαλε την παραίτησή της και από τη θέση της Γραμματέως και από μέλος του Δ.Σ. στις 30/12/2014, για προσωπικούς/επαγγελματικούς λόγους. Το Δ.Σ. συνήλθε στις 05/01/2015 και εξέλεξε ομόφωνα την Μαγδαληνή Τσουρδιού στην θέση της Γραμματέως του Δ.Σ.
  Εισήγηση Δ.Σ.: Δεδομένου ότι κατά τις εκλογές του Φεβρουαρίου 2014 δεν προέκυψαν αναπληρωματικά μέλη για το Δ.Σ. λόγω έλλειψης υποψηφίων, το Δ.Σ., δυνάμει του άρθρου 25 του Καταστατικού του Σπιτιού περί ερμηνείας του Καταστατικού από το Δ.Σ., βασισμένο στην παράγραφο 8 του Άρθρου 12 του Καταστατικού περί σύνθεσης και λειτουργίας του Δ.Σ., αποφάσισε η θέση να μείνει αναγκαστικά χωρίς αναπλήρωση και στην επερχόμενη Γ.Σ. να παρθεί απόφαση για προσωρινή μείωση των μελών του Δ.Σ. από 7 σε 6 μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, που θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις αρχές του 2016. Μέχρι την σχετική απόφαση της Γ.Σ., η απαρτία και η πλειοψηφία παραμένουν ως ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. να είναι 7. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. απορρίψει την σχετική πρόταση του Δ.Σ., τότε σύσσωμο το Δ.Σ. θα παραιτηθεί και θα προκηρυχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. εντός 15 ημερών.
  Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το παραπάνω σκεπτικό και μείωσε προσωρινά τα μέλη του Δ.Σ. από 7 σε 6. Στις αρχαιρεσίες του 2016, το νέο Δ.Σ. θα είναι επταμελές. 
 5. Έγκριση Προγραμματισμού/Προϋπολογισμού Έτους 2015 – Εγκρίθηκε ομόφωνα