Μενού Κλείσιμο

Έναρξη πρακτικής άσκησης

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο ξεκίνησε το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησής του και φιλοξενεί για πρώτη φορά πρακτικά ασκούμενο. Η πρώτη ασκούμενη του Σπιτιού είναι η Elona Cuka, είναι τεταρτοετής φοιτήτρια του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, μιλάει αγγλικά και γνωρίζει εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι δύο μήνες και θα διαρκέσει από τις 16 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 16 Απριλίου 2015. Ακαδημαϊκά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η καθηγήτρια Παναγιώτα Μανώλη. Για λογαριασμού του Σπιτιού, την διαδικασία επιβλέπει ο Πρόεδρος Μιχάλης Καβουκλής.

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης η Elona θα αναλάβει την συμπλήρωση της ιστοσελίδας και την μετάπτωση του υφιστάμενου υλικού της και στα αγγλικά, την υποστήριξη των λειτουργιών Γραμματείας και επαφής με τα μέλη, την ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου του Σπιτιού και την έρευνα και καταγραφή πιθανών εταίρων και ενδιαφερομένων για τις διάφορες δράσεις του Σπιτιού.

Σύντομα θα ανοίξουν και άλλες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Σπίτι της Ευρώπης και για τη θερινή περίοδο.