Μενού Κλείσιμο

Τα παιδιά των Απολλώνων ανακαλύπτουν τη Μεσαιωνική Ρόδο

Τα παιδιά των Απολλώνων ανακαλύπτουν τη Μεσαιωνική Ρόδο. Ξενάγηση των μαθητών από τ’ Απόλλωνα στη Μεσαιωνική Πόλη και επίσκεψη στο Γαλλικό Προξενείο. Σε συνεργασία με τον τον Πολιτιστικό Όμιλο Απολλώνων «Νέοι Ορίζοντες».