Μενού Κλείσιμο

Επίσκεψη νέων από την Νάντη της Γαλλίας στα πλαίσια του Nantes Creative Generations on Tour

Επίσκεψη νέων από την Νάντη της Γαλλίας (22-27/06/2014) στα πλαίσια του Nantes Creative Generations on Tour. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η καταγραφή των δραστηριοτήτων του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο και η πολυπολιτισμική ιστορία της Ρόδου.