Μενού Κλείσιμο

Αποστολή στη Γαλλία για την αδελφοποίηση του «Συλλόγου Φίλων των Πύργων του Monteil au Vicomte» με τον Πολιτιστικό Όμιλο Απολλώνων «Νέοι Ορίζοντες»

Αποστολή στη Γαλλία (6-12/06/2014) για την αδελφοποίηση του «Συλλόγου Φίλων των Πύργων του Monteil au Vicomte» με τον Πολιτιστικό Όμιλο Απολλώνων «Νέοι Ορίζοντες». Ο συντονισμός έγινε από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο.