Μενού Κλείσιμο

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογές. Αναδεικνύεται νέο Δ.Σ.! Το Σπίτι περνάει στην επόμενη γενιά!

Η Γενική Συνέλευση του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο που συνήλθε στις 12 Φεβρουαρίου 2014, αφού ενέκρινε τον απολογισμό 60 δράσεων της περιόδου 2012-2013, απάλλαξε το απερχόμενο Δ.Σ. και εξέλεξε το καινούριο.
H νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Γ. Καβουκλής
Γραμματέας: Αικατερίνη Σταματελοπούλου
Ταμίας: Σταύρος Χρυσοχός
Μέλη (αλφαβητικά): Δημήτριος-Μιχαήλ Δοντάς-Χρύσης, Μαρία-Ελίζα Θεοδώρου, Αστερόπη-Τσαμπίκα Παπαδάκη, Μαγδαληνή Τσουρδιού
Εξελεγκτική Επιτροπή (αλφαβητικά): Μιχαήλ Πανόγλου, Μαρία Τσαγκάρη, Αικατερίνη Χατζηχριστοδούλου.