Μενού Κλείσιμο

Συμμετοχή της προέδρου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και το Συνέδριο με τίτλο European Challenges

Η πρόεδρος του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, Μαριλένα Σωκιανού, συμμετείχε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και το Συνέδριο
με τίτλο European Challenges, δηλ. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις 2014-2020, από τις 26/09 έως τις 29/09. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκε εκτεταμένα η άνοδος των ακραίων δεξιών ρευμάτων σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.