Μενού Κλείσιμο

Ολοκληρώθηκε το Διεθνές Θερινό Σχολείο με θέμα: “Διαφορετικές Αφηγήσεις για την Ευρώπη”

Ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία οι εργασίες του Διεθνούς Θερινού Σχολείου με θέμα: “Διαφορετικές Αφηγήσεις για την Ευρώπη” (Different Stories about Europe). Το εν λόγω διεθνές θερινό σχολείο συνδιοργανώθηκε από 12 έως 25 Ιουλίου από το Κέντρο Παγκόσμιας Πολιτικής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Kadir Has στη Τουρκία και από δύο ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο ανέλαβε, ως φιλοξενών εκπαιδευτικός φορέας (host institution), την οργάνωση της σημαντικής αυτής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στη Ρόδο, στα πλαίσια της προσπάθειας για ανάδειξη της Ρόδου ως διεθνούς ακαδημαϊκού προορισμού.

Τα σεμιναριακά μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου στο Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” και τις εργασίες του Διεθνούς Θερινού Σχολείου παρακολούθησαν 25 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και δόκιμοι ερευνητές από τη Γερμανία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν από διακεκριμένους ομιλητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Κεντρικός στόχος των σεμιναριακών μαθημάτων ήταν να καταστήσει τους συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες κοινωνούς των διαφορετικών αντιλήψεων και αφηγήσεων σχετικά με τα πλέον σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερη έμφαση δόθηκε στις σύγχρονες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και “μιντιακές” προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες, που προκύπτουν για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Γερμανών, Ελλήνων και Τούρκων φοιτητών/τριών επικεντρώθηκε στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή της Μεσογείου και ειδικότερα με την Ελλάδα και την Τουρκία.

Εξαιρετικά επωφελείς για τους συμμετέχοντες/σες στο Διεθνές Θερινό Σχολείο ήταν οι προφορικές παρουσιάσεις που ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες/σες μετά το πέρας των προγραμματισμένων διαλέξεων καθώς και οι συζητήσεις που ακολούθησαν με τη συμμετοχή των διδασκόντων/καθηγητών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η καθημερινή επαφή και επικοινωνία των συμμετεχόντων/σων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων ενισχύθηκε από σειρά προγραμματισμένων εκπαιδευτικών περιηγήσεων και εκδρομών (Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, Φιλέρημος και Καλλιθέα) που στόχο είχαν την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής εξέλιξης της Ρόδου ως κέντρου εκπαίδευσης και πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου συνδιοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη  διεθνή αυτή εκπαιδευτική δράση με στόχο να αναδείξει τη Ρόδο σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πόλο στην περιοχή της Μεσογείου. Σημαντικός αρωγός στη σημαντική αυτή διεθνή εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στάθηκε το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου «Εμμανουήλ Σταματίου και Μαίρης Σταματίου-Παπαδάκη» και για μια ακόμη φορά το «Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο», που φιλοξένησε τους συμμετέχοντες για ένα από τα μαθήματα στο χώρο του, από όπου προέκυψε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς αντιλαμβανόμαστε την Ευρώπη. Η συνεργασία άλλωστε του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και του «Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο» είναι διαρκής με την ετήσια συνδιοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Προσομοίωσης Περιφερειακών Διεθνών Οργανισμών Ρόδου (RhodesMRC) και πολλών άλλων εκδηλώσεων.