Μενού Κλείσιμο

Ημέρα Ενημέρωσης Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο παρουσίασε, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Σάββατο στις 18.00 το 4ο κατά σειράν Συνέδριο προσομοίωσης Διεθνών Περιφερειακών Οργανισμών Rhodes MRC 2013, σε Πανεπιστημιακό και Λυκειακό Επίπεδο. Την παρουσίαση πραγματοποίησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχ. Καβουκλής, Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Ρόδου καθώς και με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δωδεκανήσου, διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Ημέρα Ενημέρωσης Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ου, 3ου, 4ου ΓΕΛ Ρόδου & 1ου Εσπερινού Λυκείου Ρόδου».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Κτηρίου Κλεόβουλος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00-21:00 και απευθύνθηκε στους μαθητές/τριες των Λυκείων της Νήσου καθώς και στους γονείς και την τοπική κοινωνία της Ρόδου.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν:

1. η έγκυρη και ορθή ενημέρωση των μαθητών/τριών για τις προπτυχιακές σπουδές των 17 τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

2. η ενημέρωση για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό από τις υπεύθυνες του Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρόδου

3.η επί της ουσίας ενημέρωση των ενδιαφερομένων μαθητών, για επαγγέλματα που τους απασχολούν ως πιθανές μελλοντικές επιλογές, στο πλαίσιο της σύγχρονης αγοράς εργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάτω από τις νέες και ιδιαίτερα δύσκολες, οικονομικές συνθήκες.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν πάνω από 60 διακεκριμένοι Επαγγελματίες, οι οποίοι σε πέντε «στρογγυλά τραπέζια» αντίστοιχα των πέντε επιστημονικών πεδίων, δέχθηκαν μαθητές/τριες καθώς και γονείς για να απαντήσουν στα ερωτήματα τους.

Διαβάζουμε από τον κ. Ιωάννη Κάλλα, Ιδρυματικού Υπεύθυνου Δ.Α.ΣΤΑ. Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ρόδου (ΚΕ.ΣΥ.Π) καθώς και με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Δωδεκανήσου, στοχεύουν στην υποστήριξη των μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να προσεγγίσουν ομαλά τη μετάβαση από τη μαθητική στη φοιτητική ζωή και εν κατακλείδι στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η οποία θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις γνώσεις και τις προσωπικές τους δεξιότητες που αποκόμισαν από το Λύκειο.

Στο ανωτέρω πλαίσιο προγραμματίζουν εκδήλωση με θέμα: «Ημέρα Ενημέρωσης Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ου, 3ου, 4ου ΓΕΛ και 1ου Εσπερινού Ρόδου»

που θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Κτήριο Κλεόβουλος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00-21:00. Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για όλους τους/τις μαθητές/τριες των Λυκείων της Ρόδου.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην έγκυρη και ορθή ενημέρωση των μαθητών/τριών για τις προπτυχιακές σπουδές των 17 τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπροσθέτως θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό από τις υπεύθυνες του Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρόδου και εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου θα αναλύσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του κλάδου καθώς και τη διαδικασία και το ποιοι υπάγονται σε αυτό.

Η επιλογή επαγγέλματος για κάθε νέο και νέα αποτελεί την πιο καίρια απόφαση για το μέλλον του/της.

Πώς επιλέγουμε επάγγελμα;

Απαιτείται από τους νέους η απόκτηση ενός Πανεπιστημιακού πτυχίου;

Ποιό είναι το αντικείμενο και το μέλλον της κάθε σχολής;

Στα παραπάνω ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν πάνω από 60 διακεκριμένοι επαγγελματίες, οι οποίοι παρακάμπτοντας, τις κλασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, σε πέντε «στρογγυλά τραπέζια» αντίστοιχα των πέντε επιστημονικών πεδίων, θα δέχονται μαθητές/τριες καθώς και γονείς για να απαντήσουν στα ερωτήματα τους.

Βασικός στόχος της δράσης αυτής αποτελεί η επί της ουσίας προσέγγιση και ενημέρωση των μαθητών/τριών (υποψήφιων φοιτητών/τριών) για τα αντικείμενα των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιδιώκεται να υπάρξει διάχυση της πληροφόρησης για τα επαγγέλματα που τους απασχολούν ως πιθανές μελλοντικές επιλογές, στο πλαίσιο της σύγχρονης αγοράς εργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάτω από τις νέες και ιδιαίτερα δύσκολες, οικονομικές συνθήκες.