Μενού Κλείσιμο

Γενική Συνέλευση του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο προσκαλεί τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013, στις 6 το απόγευμα, στα γραφεία του, Εβραίων Μαρτύρων 30 & Βυζαντίου,
στην Μεσαιωνική Πόλη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013, στις 11 το πρωί, και θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη θα είναι παρόντα.

Ημερησία Διάταξη:
•    Απολογισμός πεπραγμένων του έτους 2012
•    Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2012
•    Προϋπολογισμός για το έτος 2013
•    Πόρισμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση του 2012
•     Ανακοίνωση του προγράμματος προσεχών εκδηλώσεων
•    Διάφορα

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.