Μενού Κλείσιμο

Συνάντηση Εργασίας της Ομάδας Νέων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σπιτιών Ευρώπης EUNET

Συμμετοχή του μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Νέων (Youth Committee) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σπιτιών Ευρώπης EUNET κ. Μιχάλη Καβουκλή σε συνεδρίαση συνεργασίας στο Hennef, κοντά στην Βόννη της Γερμανίας, 16-18/11/2012.

Κατά την συνεδρίαση συζητήθηκαν τα μελλοντικά σχέδια δράσης της Επιτροπής Νέων της EUNET και λήφθηκαν αποφάσεις.