Μενού Κλείσιμο

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Mare Nostrum και ο ρόλος του Σπιτιού της Ευρώπης

2009-2012: Συνοπτικά οι Στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: MARE NOSTRUM & ο ρόλος του Σπιτιού της Ευρώπης.

Το Πρόγραμμα Mare Nostrum έχει στόχο να συμβάλει στην προώθηση και ευαισθητοποίηση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς των πόλεων-λιμανιών της Μεσογείου, που υπάρχουν κατά μήκος των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων από όπου πέρασε ο λαός των Φοινίκων, μέσα από την ανάδειξη των κοινών τους χαρακτηριστικών, μολονότι οι πόλεις αυτές αναπτύχθηκαν πάνω σε διαφορετικά ιστορικά υπόβαθρα, Μετά την καταγραφή και μελέτη πλείστων όσων χαρακτηριστικών και παραμέτρων που καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων των πόλεων αυτών, οι πόλεις-λιμάνια, θα συνδεθούν μεταξύ τους με το σχεδιασμό ενός υλοποιήσιμου προγράμματος πολιτιστικού τουρισμού που θα περιλαμβάνει και την αξιοποίηση και την εκτίμηση της παραδοσιακής χειροτεχνίας. Το πρόγραμμα θα ενδυναμώσει στους κατοίκους και κυρίως στους νέους το ενδιαφέρον και την υπερηφάνεια για την πολιτιστική τους ταυτότητα, ώστε να οικειοποιηθούν την δική τους πολιτιστική κληρονομιά.

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MARE NOSTRUM

Το «Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο» συμμετείχε:

1) στον τομέα της έρευνας της κατάστασης που επικρατεί στις πόλεις –λιμάνια που είναι διεσπαρμένες κατά μήκος του ναυτικού δρόμου των Φοινίκων, σε συνεργασία με τους ΕΤΑΙΡΟΥΣ Paralleli (Πολιτιστικός ΟργανισμόςῙταλία), Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου της Ρόδου και τον Δήμο της Τύρου του Λιβάνου (WP2).

2) στο σχεδιασμό της εκστρατείας ενημέρωσης της κοινωνίας για το τι είναι και σε τι ωφελεί το πρόγραμμα, σε συνεργασία με τους ΕΤΑΙΡΟΥΣ: USJ/MAJAL (Πανεπιστήμια -Λίβανος) τον Δήμο της Τύρου (Λίβανος), τους Οργανισμούς Delarpa (ΜΚΟ-Τυνησία), IHM (ΜΚΟ-Μάλτα) και Ugarit (ΜΚΟ-Συρία) (WP3) .

3) στη συγκέντρωση δεδομένων (γραπτών πηγών) για να εμπλουτισθεί το διαδίκτυο συνεργαζόμενο με τους σχετικούς Φορείς Πολιτισμού.

4) Συμμετείχε στην προετοιμασία της Εκθεσης Χειροτεχνημάτων

5) στις δραστηριότητες εκπαίδευσης καθώς και

6) στη διοργάνωση Διεθνών Διαγωνισμών για νέους και μαθητές. Συμμετείχε στην

7) τελική εξάπλωση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Mare Nostrum (WP7) μέσω του δικτύου ΜΚΟ στα οποία ανήκει και συνεργάζεται.