Μενού Κλείσιμο

Διαγωνισμός Διηγήματος «Θάλασσα από λέξεις»

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο σε συνεργασία με το Ευρωπαίκό Ινστιτούτο της Μεσογείου ΙΕΜed (Ισπανία) και το Ευρω-μεσογειακό Ιδρυμα Anna Lindh κοινοποιεί Διαγωνισμό Διηγήματος που σκοπό έχει να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ των λαών.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν νέοι από 18 ως 30 ετών, μόνιμοι κάτοικοι μιας από τις 42 χώρες μέλη της Ενωσης για την Μεσόγειο, μπορούν δε να γράψουν σε μια από τις γλώσσες των χωρών αυτών. Τα διηγήματα θα πρέπει να εκφράζουν πραγματικές εικόνες της ζωής στην Ευρω-μεσογειακή ζώνη, από την σκοπιά των νέων που ζουν σε αυτήν.