Μενού Κλείσιμο

Συνάντηση Εργασίας Μελών του Δ.Σ. της EUNET με μέλη των Επιτροπών

Ένα διήμερο εργασίας πέρασαν στο Bad Marienberg της Γερμανίας 12 άτομα (3 μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας EUNET και 9 μέλη των Επιτροπών) από 10 διαφορετικούς οργανισμούς μέλη της EUNET, από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου 2012.

Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν κυρίως η ανίχνευση των αδύνατων σημείων στην λειτουργία της EUNET, καταγραφή των επιθυμιών των αντιπροσωπευτικών εκπροσώπων των μελών για την χάραξη μιας πιο αποτελεσματικής λειτουργίας της στο μέλλον.

Τα αποτελέσματα των εργασιών, που εκμαιεύθηκαν από την εργασία σε ομάδες ή στην ολομέλεια, καταγράφηκαν σε ένα κοινά αποδεκτό κείμενο το οποίο θα τεθεί υπ’ όψιν του Δ.Σ. της EUNET που θα συνεδριάσει στο Hennef της Γερμανίας στις 22 Μαΐου 2012 και της Γενικής Συνέλευσης της EUNET που θα πραγματοποιηθεί από 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, στο Vukovar της Κροατίας και κατά την οποία θα γίνουν εκλογές για 3ετή θητεία.