Μενού Κλείσιμο

Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET

Στη Βόννη της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET. Συμμετείχε από τη Ρόδο η Γραμματέας του Σπιτιού και μέλος του Δ.Σ. της EUNET κ. Μαριλένα Σωκιανού και ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν η προετοιμασία της Γ.Σ. της EUNET τον Οκτώβριο 2010.