Μενού Κλείσιμο

Η 8η και τελευταία συνάντηση εργασίας των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GRUNDTVIG-REPERES

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση εργασίας του διετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος GRUNDTVIG-REPERES, στα πλαίσια της «δια βίου μάθησης».

Το Σπίτι της Ευρώπης συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα αυτό με τα μέλη του κ. Άννα Χαρίτου, πρόεδρο και την κ. Μαριλένα Σωκιανού, γραμματέα και αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κων/νο Σωκιανό, μέλος του Σπιτιού.

Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε σε 8 συναντήσεις στις έδρες των 4 εταίρων που είναι, εκτός του Σπιτιού της Ρόδου, το Σπίτι της Ευρώπης Τουλούζης (Γαλλία), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET (Γερμανία), του Οργανισμού CVCE που διαχειρίζεται την Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια ΕΝΑ (Λουξεμβούργο) και η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η Γαλλική.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταγράψει τα ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης από το 1815 μέχρι σήμερα και να δημιουργήσει τα εργαλεία (εγχειρίδια, power points με εικόνες, χάρτες, σχεδιαγράμματα και βοηθητικά κείμενα για τους εκπαιδευτές, παιχνίδια γνώσεων και μνήμης κ.α.) που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα Σπίτια ή παρεμφερείς οργανισμούς που θα θελήσουν να εκπαιδεύσουν μέλη τους και μέλη της κοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και την Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τέλος της εκπαίδευσης με ειδικά λεπτομερή ερωτηματολόγια θα ληφθούν μαρτυρίες των συμμετεχόντων ή μελών της οικογένειας ή του περιβάλλοντός τους, με αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων που έχουν βιώσει ή έχουν ακούσει, με τρόπο που όσοι συμμετάσχουν θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν την σχέση τους με κάποιο κομμάτι της Ιστορίας της Ευρώπης.

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, με δική του πρωτοβουλία, ετοίμασε αντίστοιχα εργαλεία με τα κυριότερα γεγονότα της Ελλάδας και της γύρω περιοχής (Επανάσταση 1821, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Μικρασιατική Καταστροφή, Πόλεμοι κ.α. αλλά και Τουρκία, Κύπρος, Αίγυπτος).

Όλα τα εργαλεία που ετοιμάστηκαν έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο στα Γαλλικά και στα Γερμανικά και μέχρι το 2013 και στα Ελληνικά και θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Οι συνεδριάσεις, που αφορούσαν μόνον τους εταίρους, πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Μεντιτεράνεαν. Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση εργασίας στη Ρόδο και η τελευταία του προγράμματος.