Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET στη Γερμανία

Τέσσερις Συνεδριάσεις πραγματοποίησε το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET στη Γερμανία (δύο στη Βόννη, μια στο Μπαντ Μαρίενμπεργκ και μία στο Koeningswinter).

Σε όλες τις παραπάνω συνεδριάσεις συμμετείχε το εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της EUNET κ. Μαριλένα Σωκιανού, Γραμματέας του Σπιτιού της Ρόδου.