Μενού Κλείσιμο

1ο Συνέδριο Σπιτιών Ευρώπης Ελλάδος και Κύπρου

Το πρώτο Σπίτι Ευρώπης ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1978 με πρωτοβουλία του εκλιπόντος αστροφυσικού Βασίλη Πετρόπουλου. Το 1ο Συνέδριο Σπιτιών Ευρώπης Ελλάδας και Κύπρου οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Σπιτιού της Ρόδου και συμμετείχαν τα εξής Σπίτια Ευρώπης: Αθηνών “Λόρδος Βύρων”, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Καλαμάτας, Κεφαλλονιάς, Κύπρου και Ρόδου.

Με μηνύματα γραπτά και σύντομο απολογισμό συμμετείχαν και τα Σπίτια Αθηνών και Κατερίνης.

Σκοποί του Συνεδρίου:

Η γνωριμία των Σπιτιών μεταξύ τους
Η απόφαση δημιουργίας Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης Ελλάδος και Κύπρου
Σύντομος απολογισμός των πεπραγμένων των Σπιτιών και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων
Ενημέρωση γύρω από τη συμμετοχή των Σπιτιών στην Ομοσπονδία EUNET
Η απόφαση οργάνωσης ετήσιου Συνεδρίου στην έδρα καθενός των μελών με θέμα το θέμα του Ευρωπαϊκού Ετους κάθε φορά.